ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย
Grad News
รายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนสอบภาษาต่างประเทศ ภาคปลายภาคปลาย 2559 ระดับปริญญาเอก END 900 และระดับปริญญาโท ENM 600 ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ต้องนำหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง มายื่นแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
รายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนสอบภาษาต่างประเทศ ภาคปลายภาคปลาย 2559 ระดับปริญญาเอก END 900 และระดับปริญญาโท ENM 600 ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ต้องนำหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง มายื่นแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
รายชื่อนิสิตท
Read more
บัญชีรายละเอียดรายชื่อ คณาจารย์บัณฑิตศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปรับปรุงล่าสุด ( ณ 1 มิถุนายน 2560)
บัญชีรายละเอียดรายชื่อ คณาจารย์บัณฑิตศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปรับปรุงล่าสุด ( ณ 1 มิถุนายน 2560)
บัญชีรายละเอียดรายชื่อ
Read more
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
Read more
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News
สาระน่ารู้ ความเป็นมาของการบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพิธีธรรมและการประโคมย่ำยาม
สาระน่ารู้ ความเป็นมาของการบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพิธีธรรมและการประโคมย่ำยาม
สาระน่ารู้
Read more
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2)7 - 3209 และ (2)7 -3210
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2)7 - 3209 และ (2)7 -3210
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
Read more
บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดโครงการ สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ.ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดโครงการ สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ.ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดโครงการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยในวันที่ 2 ธ
บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดโครงการ
Read more
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.