ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย
Grad News
ประกาศผลสอบแก้ตัว ภาษาอังกฤษพื้นฐาน Graduate Englisg I & II ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
ประกาศผลสอบแก้ตัว ภาษาอังกฤษพื้นฐาน Graduate Englisg I & II ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
ประกาศผลสอบแก้ตัว 
Read more
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา (รหัส GRAD T-3-59 และ GRAD S-3-59) ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2559
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา (รหัส GRAD T-3-59 และ GRAD S-3-59) ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2559
รายชื่อผู้ได้รับ
Read more
รายชื่อผู้ได้รับทุนสนุบสนุนค่าตีพิมพ์วารสาร (GRAD S-2-59) ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2
รายชื่อผู้ได้รับทุนสนุบสนุนค่าตีพิมพ์วารสาร (GRAD S-2-59) ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2
Read more
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News
โครงการจัดบริการเช่า/ตัดเสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพระราชพิธีปริญญาบัตรปี 2557-2558
โครงการจัดบริการเช่า/ตัดเสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพระราชพิธีปริญญาบัตรปี 2557-2558
โครงการจัดบริก
Read more
งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 40 จัดขึ้น ณ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2559
งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 40 จัดขึ้น ณ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2559
งานประชุมวิชาการเ
Read more
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ " มศว วิจัย " ครั้งที่ 9 
Read more
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.