ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย
Grad News
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนัก
Read more
กำหนดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ชั้นปีที่ 1 และตัวแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กำหนดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ชั้นปีที่ 1 และตัวแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Read more
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิ
Read more
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560
Read more
โครงการจัดบริการเช่า/ตัดเสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพระราชพิธีปริญญาบัตรปี 2557-2558
โครงการจัดบริการเช่า/ตัดเสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพระราชพิธีปริญญาบัตรปี 2557-2558
โครงการจัดบริก
Read more
งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 40 จัดขึ้น ณ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2559
งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 40 จัดขึ้น ณ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2559
งานประชุมวิชาการเ
Read more
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.