ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย
Grad News
กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
กำหนดการง
Read more
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
Read more
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News
รับสมัครคัดเลือกบุคคลากร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครคัดเลือกบุคคลากร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครคัดเลือกบุคคลากร ตำแหน่งอาจารย์ 
Read more
[UPDATE !! ] รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-59 และ GRAD S-3-59) ครั้งที่ 9, 10 และ 11 ประจำปีงบประมาณ 2559
[UPDATE !! ] รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-59 และ GRAD S-3-59) ครั้งที่ 9, 10 และ 11 ประจำปีงบประมาณ 2559
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิ
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุ
Read more
โครงการ “พัฒนาศักยภาพงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานสากล” วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2559 และวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น.
โครงการ “พัฒนาศักยภาพงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานสากล” วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2559 และวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น.
โครงการ “พัฒนาศักยภาพงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานสากล
Read more
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.