ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย
Grad News
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน Graduate Englisg I & II ประจำภาคเรียนที่ 3/2558 และผลสอบภาษาอังกฤษ (แบบมีเงื่อนไข)
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน Graduate Englisg I & II ประจำภาคเรียนที่ 3/2558 และผลสอบภาษาอังกฤษ (แบบมีเงื่อนไข)
ประกาศผลสอบภาษาอั
Read more
กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
กำหนดการง
Read more
ใบสมัครเข้าเรียนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (แบบมีเงื่อนไข) ปีการศึกษา 1/ 2559
ใบสมัครเข้าเรียนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (แบบมีเงื่อนไข) ปีการศึกษา 1/ 2559
ใบสมัครเข้าเรียนภาษาอังกฤษระดับปริญญาโทและเอก (แบบมีเงื่อนไข)&
ใบสมัครเข้าเรียนภาษาอั
Read more
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News
โครงการ “พัฒนาศักยภาพงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานสากล” วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2559 และวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น.
โครงการ “พัฒนาศักยภาพงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานสากล” วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2559 และวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น.
โครงการ “พัฒนาศักยภาพงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานสากล
Read more
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
Read more
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณาจารย์ และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
Read more
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.