ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย
Grad News
ประกาศทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560
ประกาศทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560
Read more
(ฉบับ TH/EN) กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
(ฉบับ TH/EN) กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
Read more
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
Read more
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรติศักดิ์ รักษาพล นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรติศักดิ์ รักษาพล นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ 
Read more
ขอเชิญบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรม และพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ไพบูลย์ อ่อนมั่ง
ขอเชิญบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรม และพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ไพบูลย์ อ่อนมั่ง
Read more
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งแพทย์ สาขาตจวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งแพทย์ สาขาตจวิทยา
Read more
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.