ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย
Grad News
โครงการ Writing an abstract (ภาคเช้า) How to avoid plagiarism (ภาคบ่าย) รายชื่อ Class A02 และ A03 เรียนครั้งที่ 2
โครงการ Writing an abstract (ภาคเช้า) How to avoid plagiarism (ภาคบ่าย) รายชื่อ Class A02 และ A03 เรียนครั้งที่ 2
โครงการ Writing an abstract (ภาคเช้า) 
Read more
ประกาศสรุปสถานที่สอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป/วิชาข้อเขียนเฉพาะสาขา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 ปริญญาเอก
ประกาศสรุปสถานที่สอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป/วิชาข้อเขียนเฉพาะสาขา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
ประกาศสรุปสถานที่สอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
Read more
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-60) ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-60) ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการ
ราย
Read more
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2)7 - 3209 และ (2)7 -3210
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2)7 - 3209 และ (2)7 -3210
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
Read more
บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดโครงการ สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ.ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดโครงการ สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ.ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดโครงการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยในวันที่ 2 ธ
บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดโครงการ
Read more
บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดโครงการ สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ.ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดโครงการ สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ.ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
Read more
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.