ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย
Grad News
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ
Read more
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา GRAD S-1-59 , GRAD T-3-59 และ GRAD 5-3-59
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา GRAD S-1-59 , GRAD T-3-59 และ GRAD 5-3-59
รายชื่อผู้ได้รับท
Read more
การใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559
การใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559
Read more
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560
Read more
โครงการจัดบริการเช่า/ตัดเสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพระราชพิธีปริญญาบัตรปี 2557-2558
โครงการจัดบริการเช่า/ตัดเสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพระราชพิธีปริญญาบัตรปี 2557-2558
โครงการจัดบริก
Read more
งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 40 จัดขึ้น ณ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2559
งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 40 จัดขึ้น ณ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2559
งานประชุมวิชาการเ
Read more
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.