ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย
Grad News
ผลสอบแก้ตัววิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานและมาตรฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
ผลสอบแก้ตัววิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานและมาตรฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
Read more
งานทำบุญอุทิศส่วนกุศล ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
งานทำบุญอุทิศส่วนกุศล ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เสียชีวิต เมื่อวันทืี่ 14 ธันวาคม 2557 ญาติจัดทำบุญอุทิ
ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ อดีตค
Read more
อบรมการเขียน abstract ปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
The English Abstract : A Workshop for Writer
วันพุธที่  24 ธันวาคม 2557 
Read more
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News
ประกาศการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2557
ประกาศการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2557
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีประกาศการให้ทุนการศึกษาแ
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปก
Read more
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญ
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโ
Read more
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.