ติดต่อเรา

*
*
*
*

ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย

ตึกบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 094-795-9362     E- mail : grad@g.swu.ac.th                                LINE OFFICIAL ACCOUNT : @grad.swu

ต่อหมายเลขภายใน
  • งานบริหารและธุรการ ต่อ 15644
  • งานทุน-วิจัย ต่อ 15644
  • งานทะเบียน ต่อ 12429
  • งานบทความวิจัย ต่อ 12430
  • งานรับนิสิตใหม่ ต่อ 12428
  • งานจบการศึกษา ต่อ 15730
  • งานโสตทัศนูปุกรณ์และบัตรประจำตัวนิสิต ต่อ 12431
  • งานการเงิน ต่อ 15731
  • งานพัสดุ ต่อ 15664
  • ระบบ i-Thesis ต่อ 12427 หรือเบอร์ 099-369-4952

เบอร์โทรศัพท์:094-795-9362
โทรสาร:02-260-0132
อีเมล์:grad@g.swu.ac.th