กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันครบรอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 70 ปี

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันครบรอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 70 ปี

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันครบรอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 70 ปี วันที่ 30 เมษายน 2562

อ่านต่อ
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มศว  เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์ สาขาอาชีวเวชศาสตร์

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มศว เนื่องใน...

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มศว เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาอาชีวเวชศาสตร์

อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " Emotional Capital in Education and New Trends in Educational Research "

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " Emotional Capital in Education and New Trends in Educational Research "

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " Emotional Capital in Education and New Trends in Educational Research " วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

อ่านต่อ
การประชุมคณาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  ครั้งที่ 1 / 2561

การประชุมคณาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 / 2561

การประชุมคณาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 / 2561 วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

อ่านต่อ
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562

อ่านต่อ