กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

[11.01.66]การประชุมชี้แจงนโยบาย NO GIFT POLICY

[11.01.66]การประชุมชี้แจงนโยบาย NO GIFT POLICY

การประชุมชี้แจงนโยบาย NO GIFT POLICY ผ่านระบบ ZOOM Meeting Online เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566

อ่านต่อ
[17.07.66]การอบรมคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ( มศว องครักษ์)

[17.07.66]การอบรมคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ( มศว องครักษ์)

การอบรมคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะกายภาพบำบัด มศว องครักษ์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

อ่านต่อ
[04.02.66] บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ กลีบบัว   เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล   THAILAND NEW GEN INVENTORS AWARD 2023

[04.02.66] บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ กลีบบัว  เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล  THAILAND NEW GEN INVENTORS AWARD 2023

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ กลีบบัว  เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล THAILAND NEW GEN INVENTORS AWARD 2023

อ่านต่อ
[14.07.66] บัณฑิตวิทยาลัย มศว เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

[14.07.66] บัณฑิตวิทยาลัย มศว เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ
[18.01.66]กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส

[18.01.66]กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ.ห้องประชุมชั้น 4 ห้อง 401 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

อ่านต่อ