ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School News

รายชื่อนิสิตที่เข้าอบรม Writing an abstract and How to avoid plagiarism Class A4
รายชื่อนิสิตที่เข้าอบรม Writing an abstract and How to avoid plagiarism Class A4

รายชื่อนิสิตที่เข้าอบรม Writing an abstract (ภาคเช้า) 9.00 - 12.00 น.

How to avoid plagiarism (ภาคบ่าย) 13.00 - 16.00 น.

( อบรมทั้งวัน ทั้งสองวันที่มีการอบรม )

Class : A4  วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ,วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560


รายชื่อนิสิตที่เข้าอบรม Writing an abstract (ภาคเช้า) 9.00 - 12.00 น.

How to avoid plagiarism (ภาคบ่าย) 13.00 - 16.00 น.

( อบรมทั้งวัน ทั้งสองวันที่มีการอบรม )

Class : A4  วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ,วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560


Share
ข่าวล่าสุด
Latest News
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.