ประชาสัมพันธ์
Information

อ.ดร. จิตรา ดุษฎีเมธา อาจารย์สังกัดศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
อ.ดร. จิตรา ดุษฎีเมธา อาจารย์สังกัดศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7


อ.ดร. จิตรา ดุษฎีเมธา อาจารย์สังกัดศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
ในหัวข้อ ' การจัดการกับความโกธรในขณะขับรถ 'อ.ดร. จิตรา ดุษฎีเมธา อาจารย์สังกัดศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
ในหัวข้อ ' การจัดการกับความโกธรในขณะขับรถ '


Share
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
Latest Information
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.