แนวปฏิบัติการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ( EPG600 )

การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก EPG600
EPG600 section D01

แนวปฏิบัติการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 1/2560

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

  • ลงทะเบียนรหัสวิชา EPG600 ในช่วงลงทะเบียนเรียนหรือช่วงรักษาสภาพ

  • บัณฑิตวิทยาลัยประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบสมิทธิภาพทางภาษา

  • นิสิตลงทะเบียนในระบบ etraining เพื่อลงเวลาการสอบสมรรถนะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 7 ตุลาคม 2560

  • บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เวลาสอบ และห้องสอบ ในเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย

Powerpoint ปฐมนิเทศการสอบสมิทธิภาพทางภาษา (EPG600)
ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2/2560

Download File ได้ที่นี่

Powerpoint แนวปฏิบัติการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2/2560

Download File ได้ที่นี่

แนวตัวอย่างข้อสอบ สมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 1/2560

ตัวอย่างหมวดการพูด

 

- Current Issue http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png

- Future career http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png

- Learning Eng http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png

- Speaking & Fast food http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png

- Speaking Part1 http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png

- Sport and leisure http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png

 

ตัวอย่างหมวดการเขียน

 

- Ads Persuasive updated with an example

- Application

- Resume

- Writing sample for email