แนวปฏิบัติการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ( EPG600 )

การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก EPG600
EPG600 section D01

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

แนวปฏิบัติการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 1/2560

 

 

1. ลงทะเบียนรหัสวิชา EPG600 ในช่วงลงทะเบียนเรียนหรือช่วงรักษาสภาพ

2. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบสมิทธิภาพทางภาษา

3. นิสิตลงทะเบียนในระบบ etraining เพื่อลงเวลาการสอบสมรรถนะ ฟัง พูด อ่าน เขียน

ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 7 ตุลาคม 2560

4. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบสมิทธิภาพทางภาษา

ลงทะเบียนระบบ E-Training [ ลงทะเบียนที่นี่  http://train.swu.ac.th/swu/training/ ]

Powerpoint แนวปฏิบัติการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 1/2560 [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]