ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอให้นิสิตโครงการ 70 ปี 70 ทุน มศวคืนสู่สังคม ปีการศึกษา 2562 มาเขียนหรือ Download เอกสารสัญญารับทุน ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2562

ขอให้นิสิตโครงการ 70 ปี 70 ทุน มศวคืนสู่สังคม ปีการศึกษา 2562
มาเขียนหรือ Download เอกสารสัญญารับทุน
ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2562
และยื่นเอกสารทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2562

เอกสารสัญญา : DOWNLOAD

เมื่อนิสิตส่งสัญญาภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

นิสิตจะต้องมารับหนังสือสัญญาคืนในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 70 ปีศรีสง่ามหานคร

ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ดร สาโรช บัวศรี

Share this Post: