ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา Graduated English I&II ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
Graduated English I&II ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
รับสมัครตั้งแต่ 1 - 30 พฤษภาคม 2562

กำหนดการรับสมัคร และวันเรียน

ใบสมัครเรียน Graduated English I

DOWNLOAD

ใบสมัครเรียน Graduated English II

DOWNLOAD

Share this Post: