ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา จิตวิทยาประยุกต์ ( นอกเวลาราชการ ) ประจำปีการศึกษา 1 / 2562

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต จิตวิทยาประยุกต์ ( นอกเวลาราชการ )

ประจำปีการศึกษา 1 / 2562

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร : วันนี้ - 15 เมษายน 2562

อ่านรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม : รายละเอียดหลักสูตร

สมัครออนไลน์ได้ที่ : admission.swu.ac.th

 

 

Share this Post: