ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์ และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย  เอกปัญญาสกุล

เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Share this Post: