ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา Graduate English I&II ภาคเรียนที่ 3/2563 และช่องทางการเข้าเรียน

ประกาศรายชื่อโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

Graduate English I&II ภาคเรียนที่ 3/2563

กำหนดการเรียน

และช่องทางการเข้าเรียน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ Graduate English I วันอังคาร และ พฤหัสบดี และช่องการทางการเข้าเรียน : อ่านรายละเอียด

รายชื่อ Graduate English II วันเสาร์ และช่องการทางการเข้าเรียน : อ่านรายละเอียด

รายชื่อ Graduate English II วันอาทิตย์ และช่องการทางการเข้าเรียน : อ่านรายละเอียด

รายชื่อ Graduate English II วันอังคาร และ พฤหัสบดี และช่องการทางการเข้าเรียน : อ่านรายละเอียด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม E-mail : gradenglish12@gmail.com

 

Share this Post: