ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อและห้องเรียน โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 / 2563

ประกาศรายชื่อและห้องเรียน

โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 / 2563

ตารางเรียน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ENG I & ENG II ภาคเรียนที่ 2 / 2563 CLICK 📃

 โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ ENG I 📢 

รายชื่อ ENG I วันอังคาร

รายชื่อ ENG I วันพุธ

รายชื่อ ENG I วันพฤหัสบดี

รายชื่อ ENG I วันอาทิตย์

 โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ ENG II 📢 

รายชื่อ ENG II วันอังคาร

รายชื่อ ENG II วันพฤหัสบดี

รายชื่อ ENG II วันอาทิตย์

 โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ ทดลองเรียน 📢 

รายชื่อ ทดลองเรียน

หากไม่พบรายชื่อ หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม 

กรุณาติดต่อทาง E-mail : gradenglish12@gmail.com

Share this Post: