กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการบริการวิชาการสู่สังคมเสริมสร้างศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21

โครงการบริการวิชาการสู่สังคมเสริมสร้างศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21

โครงการบริการวิชาการสู่สังคมเสริมสร้างศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. กานดา ณ ถลาง

อ่านต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธิลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยความร่วมมือการผลิตบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธิลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยคว...

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธิลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับ หน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยความร่วมมือการผลิตบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล

อ่านต่อ
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มศว  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”ครบรอบ 73 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มศว เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน “ว...

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มศว เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”ครบรอบ 73 ปี ณ วันที่ 28 เมษายน 2565 ณ อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธี

อ่านต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

อ่านต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

อ่านต่อ
งานซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

งานซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

งานซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ