กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ณ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562

Share this Post: