กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

 

บัณฑิตวิทยาลัย สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาแกนนำสร้างความสุขสูขสู่ชุมชน : สยามหัวเราะ ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2561 ณ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ได้ทำกิจกรรมเชิงปฎิบัติการให้กับกลุ่มอาสาสมัครชุมชน(อสม)ตำบลหนองแวง

เพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนาชุมชน ดูแลผู้สูงอายุและเยาวชนในพื้นที่

Share this Post: