ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School News

เปิดรับสมัคร โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ ๔+๑)
เปิดรับสมัคร โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ ๔+๑)


บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัคร 
โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ ๔+๑)

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เวลาเปิด-ปิด 
วันจันทร์ - ศุกร์  8.30 - 19.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์  8.30 - 16.00 น.

หรือเบอร์โทร 02 - 649 -5000 ต่อ 12411 หรือ 12428ล


บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัคร 
โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ ๔+๑)

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เวลาเปิด-ปิด 
วันจันทร์ - ศุกร์  8.30 - 19.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์  8.30 - 16.00 น.

หรือเบอร์โทร 02 - 649 -5000 ต่อ 12411 หรือ 12428ล

Share
ข่าวล่าสุด
Latest News
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.