ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School News

บัญชีรายรายชื่อคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ( Updated 15.10.60)
บัญชีรายรายชื่อคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ( Updated 15.10.60)
รายชื่อคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม


ประกาศแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์


ประกาศแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
ประเภทอาจารย์ผู้สอน


ประกาศแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ (เปลี่ยนแปลง)


 หากต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
สามารถติดต่อได้ที่ ดร.ศรัณย์  เจียระนัย 
โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 12430รายชื่อคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม


ประกาศแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์


ประกาศแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
ประเภทอาจารย์ผู้สอน


ประกาศแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ (เปลี่ยนแปลง)


 หากต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
สามารถติดต่อได้ที่ ดร.ศรัณย์  เจียระนัย 
โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 12430
Share
ข่าวล่าสุด
Latest News
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.