ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School News

บัญชีรายละเอียดรายชื่อ คณาจารย์บัณฑิตศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปรับปรุงล่าสุด ( ณ 1 มิถุนายน 2560)
บัญชีรายละเอียดรายชื่อ คณาจารย์บัณฑิตศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปรับปรุงล่าสุด ( ณ 1 มิถุนายน 2560)


บัญชีรายละเอียดรายชื่อ
คณาจารย์บัณฑิตศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมการเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 และ 2
ดังเอกสารแนบ  ดูรายชื่อ

สำหรับผู้ที่รอส่งผลประเมิน ต้องกรอกแบบประเมินให้เรียบร้อย ดังแนบ


ทั้งนี้ อาจารย์ท่านใดไม่มีรายชื่อประกาศผ่านการอบรมฯ ให้ติดต่อ  เบอร์ 15646 
โดยมีสาเหตุ คือ 
1. ไม่ได้กรอกข้อมูลชื่อ-สกุล หรือ เลขประจำตัวลงทะเบียนใน เอกสาร pretest-posttest
2. ไม่ได้เข้าสอบ pretest-posttest

หากมีการยืนย้นข้อมูลแล้ว จะมีการประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม) ต่อไป
บัญชีรายละเอียดรายชื่อ
คณาจารย์บัณฑิตศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมการเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 และ 2
ดังเอกสารแนบ  ดูรายชื่อ

สำหรับผู้ที่รอส่งผลประเมิน ต้องกรอกแบบประเมินให้เรียบร้อย ดังแนบ


ทั้งนี้ อาจารย์ท่านใดไม่มีรายชื่อประกาศผ่านการอบรมฯ ให้ติดต่อ  เบอร์ 15646 
โดยมีสาเหตุ คือ 
1. ไม่ได้กรอกข้อมูลชื่อ-สกุล หรือ เลขประจำตัวลงทะเบียนใน เอกสาร pretest-posttest
2. ไม่ได้เข้าสอบ pretest-posttest

หากมีการยืนย้นข้อมูลแล้ว จะมีการประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม) ต่อไป
Share
ข่าวล่าสุด
Latest News
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.