ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School News

รายชื่อคณาจารย์บัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อคณาจารย์บัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


รายชื่อคณาจารย์บัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตรวจสอบรายชื่อ ตามลิ้งค์ด้านล่าง

บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) ข้อมูล ณ 14 มีนาคม 2560

 ที่ต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ  

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560  

เพื่อจัดการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 60 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ รายชื่อที่ขอข้อมูลเพิ่มเติม สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย 

(คุณลำใย เบอร์ติดต่อ 1-5646)  เพื่อขอเข้าร่วมโครงการได้ และหากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมโครง

การฯในรอบนี้ได้ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศการอบรมฯ ในรอบที่ 2 ในภายหลัง

สมัครเข้าอบรมได้ ที่นี่
(เข้าระบบลงทะเบียนได้เฉพาะ Internet Explorer เท่านั้น)

รายชื่อคณาจารย์บัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตรวจสอบรายชื่อ ตามลิ้งค์ด้านล่าง

บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) ข้อมูล ณ 14 มีนาคม 2560

 ที่ต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ  

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560  

เพื่อจัดการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 60 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ รายชื่อที่ขอข้อมูลเพิ่มเติม สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย 

(คุณลำใย เบอร์ติดต่อ 1-5646)  เพื่อขอเข้าร่วมโครงการได้ และหากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมโครง

การฯในรอบนี้ได้ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศการอบรมฯ ในรอบที่ 2 ในภายหลัง

สมัครเข้าอบรมได้ ที่นี่
(เข้าระบบลงทะเบียนได้เฉพาะ Internet Explorer เท่านั้น)


Share
ข่าวล่าสุด
Latest News
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.