ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 3MT: 3 Minute Thesis การนำเสนอหน้าชั้นอย่างมีประสิทธิภาพ (รอบที่ 1)

 กำหนดการโครงการ 3MT: 3 Minute Thesis การนำเสนอหน้าชั้นอย่างมีประสิทธิภาพ (รอบที่ 1) 

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้เข้าร่วมเพื่อนำเสนอผลงาน รอบที่ 1

ตรวจสอบรายชื่อ

 นำเสนอผลงานในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. 

กรุณานั่งรอประกาศลำดับในการนำเสนอ ณ ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มศว ประสานมิตร

 สถานที่นำเสนอ : ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มศว ประสานมิตร

 ข้อกำหนดในการนำเสนอผลงาน 

นิสิตจะต้องนำเสนอรูปแบบภาษาอังกฤษทั้งหมด (หากเกิน 3 นาที จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน)

โดยใช้ powerpoint หรือ Keynote Slide 1 สไลด์ โดยต้องไม่มี electronic media ทั้งเสียงหรือวีดีโอประกอบ

และไม่อนุญาตให้มีอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ อาทิ เสื้อผ้า เครื่องดนตรี หรืออุปกรณ์ปฏิบัติการ

 

 

Share this Post: