ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สังคม ปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สังคม ปี 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

สำหรับนิสิตที่ได้รับทุน ขอให้เข้าระบบ i-start เพื่อชำระค่าขึ้นทะเบียนนิสิต 1,700 บาท ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2562

 

*สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา ขอให้เข้าระบบ i - start

เพื่อดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าขึ้นทะเบียนนิสิต ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2562

Share this Post: