ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถานที่สอบภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ นิสิตโครงการการจัดการระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี ( โครงการ 4+1 ) ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2

ประกาศสถานที่สอบภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์
นิสิตโครงการการจัดการระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี
( โครงการ 4+1 ) ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562

ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบภาษาอังกฤษ

ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์

Share this Post: