ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ4+1) ปีการศึกษา 2562

โครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ4+1) ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2562

รายละเอียดโครงการ : อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนนิสิตที่รับเข้าโครงการแต่ละคณะ : อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการรับสมัคร : อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร : อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

Share this Post: