ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อรับบัตรประจำตัวนิสิตรอบธันวาคม 2563 / รอบมกราคม 2564 และขั้นตอนการชำระเงินกรณีต่างๆ

รายชื่อรับบัตรประจำตัวนิสิต เดือนธันวาคม 2563

 (กรณีนิสิตที่ยังไม่ได้เข้าไปรับบัตรที่ทางธนาคาร) 

ขยายเวลาการรับบัตรประจำตัวนิสิตถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น

 โดยไปรับบัตรที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มศว ประสานมิตร วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 15.30 น. 

ตรวจสอบรายชื่อ

 

รายชื่อรับบัตรประจำตัวนิสิต เดือนมกราคม 2564

 รับบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 มีนาคม 2564 

โดยไปรับบัตรที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มศว ประสานมิตร วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 15.30 น. 

ตรวจสอบรายชื่อ

หากไม่พบรายชื่อในประกาศข้างต้น ขอให้นิสิตติดต่อมาที่  E-mail : grad@g.swu.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอแจ้งขั้นตอนในกรณีชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า ดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียด PDF

Download แบบคำร้องขอผ่อนผันรายงานตัวล่าช้า

 

Share this Post: