ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

และนิสิตภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ที่ยังไม่ได้เข้าร่วม : ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

 ขั้นตอนการเข้าปฐมนิเทศออนไลน์ ผ่านระบบ MOODLE SWU 

สำหรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 31 มกราคม 2564

หากต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ E-mail : grad@g.swu.ac.th

Share this Post: