ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อรับบัตรประจำตัวนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อรับบัตรประจำตัวนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 หากไม่ได้มารับบัตรในวันดังกล่าว

สามารถมารับบัตรได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มศว ประสานมิตร  

 รับได้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 

รายชื่อนิสิตผู้ได้รับบัตรประจำตัวนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 (วันที่ 26 กันยายน 2563)

ตรวจสอบรายชื่อ

นิสิตจะต้องมารับบัตรประจำตัวนิสิตด้วยตนเองเท่านั้น

รายชื่อนิสิตข้อมูลไม่ครบถ้วนในระบบ SUPREME

(เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วนจึงไม่สามารถส่งทำบัตรประจำตัวนิสิตได้)

ตรวจสอบรายชื่อ

สำหรับนิสิตที่มีสถานะเป็นสีเขียว : ไ้ด้รับการแก้ไขแล้ว ขอให้รอประกาศรับบัตรประจำตัวนิสิตรอบที่ 2 อีกครั้ง จากทางบัณฑิตวิทยาลัย

 

*หากไม่พบรายชื่อในทั้งสอง Link ด้านบน กรุณาติดต่อผ่านทาง E-mail : grad@g.swu.ac.th 

Share this Post: