ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG II ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : nanthanaw@g.swu.ac.th

ประกาศรายชื่อโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG II 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

กำหนดการเรียน

ขอให้นิสิตในรายวิชา English for Graduate 2 ภาคฤดูร้อน

เข้า Join Google classroom โดยใช้รหัส v5c5phj

*ขอให้ใช้อีเมล g.swu.ac.th หรือ gmail.com เท่านั้น

การสอนออนไลน์สอนผ่านระบบ google meet ตามlink นี้

https://meet.google.com/lookup/gvmp4trzhx

สำหรับนักศึกษาวิชา Graduate​English 2
มศว.ประสานมิตร
https://shop.line.me/@dktoday/product/319045649

ถ้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ @dktoday  
(จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.30น.)

Share this Post: