ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร ข้อมูล ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยทั้งหมดในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

 

 

ติดตามข่าวสาร ข้อมูล ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยทั้งหมด
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562.pdf : อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการสอบระดับบัณฑิตศึกษา
ในสถานการณ์ COVID-19
: อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

แนวทางการดำเนินการส่ง - รับเอกสารบว.ต่างๆทางออนไลน์  : อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

 

ระเบียบการยื่นขอพิจารณาจริยธรรมงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบออนไลน์  : อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง เลื่อนวันรับรายงานตัวนิสิตใหม่ และกรอกประวัตินนิสิตใหม่

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 : อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

 

สามารถตรวจสอบรายชื่อนิสิตผู้ได้รับการส่งชื่อเพื่อทำประกันคุ้มครอง : อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

เอกสารรายละเอียดประกันคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

: อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข้อมูลติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

E-mail : grad@g.swu.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 094 -795 - 9362 (กรณีมีปัญหาเร่งด่วนเท่านั้น) 

หรือเพจ FACEBOOK : บัณฑิตวิทยาลัย มศว

 

Share this Post: