ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดรับบัตรประจำตัวนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

กำหนดรับบัตรประจำตัวนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

กำหนดรับบัตรประจำตัวนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่รายงานตัวรอบที่ 1 และ 2 วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2562 บริเวณชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

อ่านต่อ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ  ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา

อ่านต่อ
รายชื่อนิสิตที่ต้องส่งชั่วโมงการเรียนรู้ 30 ชั่วโมง ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนิสิตที่ต้องส่งชั่วโมงการเรียนรู้ 30 ชั่วโมง ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนิสิตที่ต้องส่งชั่วโมงการเรียนรู้ 30 ชั่วโมง ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ
ขอให้นิสิตโครงการ 70 ปี 70 ทุน มศวคืนสู่สังคม ปีการศึกษา 2562 มาเขียนหรือ Download เอกสารสัญญารับทุน  ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2562

ขอให้นิสิตโครงการ 70 ปี 70 ทุน มศวคืนสู่สังคม ปีการศึกษา 2562 มาเขียนหรือ Download เอกสารสัญญารับทุน ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2562

ขอให้นิสิตโครงการ 70 ปี 70 ทุน มศวคืนสู่สังคม ปีการศึกษา 2562 มาเขียนหรือ Download เอกสารสัญญารับทุน ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2562 และยื่นเอกสารทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2562

อ่านต่อ