ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถานที่สอบภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ นิสิตโครงการการจัดการระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี ( โครงการ 4+1 ) ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2

ประกาศสถานที่สอบภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ นิสิตโครงการการจัดการระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี ( โครงการ 4+1 ) ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2

ประกาศสถานที่สอบภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ นิสิตโครงการการจัดการระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี ( โครงการ 4+1 ) ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2

อ่านต่อ