ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มศว จน ถึงสิ้นปี 2563

มาตรการการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มศว จน ถึงสิ้นปี 2563

สรุปนโยบายและมาตรการการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มศว จน ถึงสิ้นปี 2563 จากมติคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2563 19 พฤษภาคม 2563 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การระบาดของโรค นโยบายของรัฐบาล และ มหาวิทยาลัย)

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG II  ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG II ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG II ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากทางบัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการจัดสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ดังนั้นนิสิตที่ลงเรียนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ (Graduate ENG II) ในภาคเรียนนี้จะไม่ได้รับการอนุญาตให้สอบสมิทธิภาพทางภาษา นิสิตที่ต้องการเข้าสอบสามารถแจ้งความจำนงได้ภายใน วันที่ 10 มิถุนายน 2563

อ่านต่อ
ติดตามข่าวสาร ข้อมูล ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยทั้งหมดในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

ติดตามข่าวสาร ข้อมูล ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยทั้งหมดในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

ติดตามข่าวสาร ข้อมูล ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยทั้งหมด ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

อ่านต่อ
มาตรการการเงินช่วยเหลือนิสิตบัณฑิตศึกษา มศว ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19

มาตรการการเงินช่วยเหลือนิสิตบัณฑิตศึกษา มศว ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19

มาตรการการเงินช่วยเหลือนิสิตบัณฑิตศึกษา มศว ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19

อ่านต่อ