ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ  ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา

อ่านต่อ
ขอให้นิสิตโครงการ 70 ปี 70 ทุน มศวคืนสู่สังคม ปีการศึกษา 2562 มาเขียนหรือ Download เอกสารสัญญารับทุน  ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2562

ขอให้นิสิตโครงการ 70 ปี 70 ทุน มศวคืนสู่สังคม ปีการศึกษา 2562 มาเขียนหรือ Download เอกสารสัญญารับทุน ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2562

ขอให้นิสิตโครงการ 70 ปี 70 ทุน มศวคืนสู่สังคม ปีการศึกษา 2562 มาเขียนหรือ Download เอกสารสัญญารับทุน ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2562 และยื่นเอกสารทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2562

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 3MT: 3 Minute Thesis การนำเสนอหน้าชั้นอย่างมีประสิทธิภาพ (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 3MT: 3 Minute Thesis การนำเสนอหน้าชั้นอย่างมีประสิทธิภาพ (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อและสถานที่เพื่อนำเสนอผลงาน รอบที่ 1 โครงการ 3MT: 3 Minute Thesis การนำเสนอหน้าชั้นอย่างมีประสิทธิภาพ (รอบที่ 1) วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้อง 301 และ 302 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มศว ประสานมิตร

อ่านต่อ