ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุน  โครงการ 70 ปี 70 ทุน มศวคืนสู่สังคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุน โครงการ 70 ปี 70 ทุน มศวคืนสู่สังคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุน โครงการ 70 ปี 70 ทุน มศวคืนสู่สังคม

อ่านต่อ
กำหนดรับบัตรประจำตัวนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

กำหนดรับบัตรประจำตัวนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

กำหนดรับบัตรประจำตัวนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่รายงานตัวรอบที่ 1 และ 2 วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2562 บริเวณชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

อ่านต่อ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ  ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สังคม ปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สังคม ปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สังคม ปี 2562

อ่านต่อ