ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการการเงินช่วยเหลือนิสิตบัณฑิตศึกษา มศว ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19

มาตรการการเงินช่วยเหลือนิสิตบัณฑิตศึกษา มศว ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19

มาตรการการเงินช่วยเหลือนิสิตบัณฑิตศึกษา มศว ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อรับบัตรประจำตัวนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อรับบัตรประจำตัวนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อรับบัตรประจำตัวนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 15.00 น.

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับ ทุนสนับสนุนค่าครองชีพ ช่วงการระบาดของโรค COVID-19

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับ ทุนสนับสนุนค่าครองชีพ ช่วงการระบาดของโรค COVID-19

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนสนับสนุนค่าครองชีพช่วงการระบาดของโรค COVID-19 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD-COVID-19-63) ปีงบประมาณ 2563 ของบัณฑิตวิทยาลัย มศว

อ่านต่อ
ติดตามข่าวสาร ข้อมูล ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยทั้งหมดในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

ติดตามข่าวสาร ข้อมูล ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยทั้งหมดในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

ติดตามข่าวสาร ข้อมูล ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยทั้งหมด ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

อ่านต่อ
มาตรการการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มศว จน ถึงสิ้นปี 2563

มาตรการการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มศว จน ถึงสิ้นปี 2563

สรุปนโยบายและมาตรการการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มศว จน ถึงสิ้นปี 2563 จากมติคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2563 19 พฤษภาคม 2563 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การระบาดของโรค นโยบายของรัฐบาล และ มหาวิทยาลัย)

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อ และกลุ่มผู้เรียน สำหรับนิสิตโครงการภาษาอังกฤษ (แบบมีเงื่อนไข) ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ประกาศรายชื่อ และกลุ่มผู้เรียน สำหรับนิสิตโครงการภาษาอังกฤษ (แบบมีเงื่อนไข) ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ประกาศรายชื่อ และกลุ่มผู้เรียน สำหรับนิสิตโครงการภาษาอังกฤษ (แบบมีเงื่อนไข) ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

อ่านต่อ