กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)
ในระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 30 สิงหาคม 2562
ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

Share this Post: