กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 4 สิงหาคม 2562
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Share this Post: