กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ด้านบัณฑิตศึกษาและทำนุบำรุง วัฒนธรรมและศิลปะ ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดน่าน

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
ด้านบัณฑิตศึกษาและทำนุบำรุง วัฒนธรรมและศิลปะ 

ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดน่าน

Share this Post: