News

กำหนดรับบัตรประจำตัวนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

กำหนดรับบัตรประจำตัวนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
สำหรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่รายงานตัวรอบที่ 1 และ 2
วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2562
บริเวณชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

*กรณีไม่สามารถมารับบัตรได้ในวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2562 กรุณารอประกาศจากทางบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อมารับบัตรอีกครั้ง

สำหรับนิสิตที่รายงานตัวในรอบที่ 1 และ 2 แต่ยังไม่สามารถรับบัตรประจำตัวนิสิตได้ในรอบนี้

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : ตรวจสอบรายชื่อ

*โดยนิสิตที่มีสถานะไฟล์ภาพมีปัญหา สามารถเข้ามาถ่ายภาพประจำตัวนิสิตได้ที่บริเวณชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

หรือ ส่งไฟล์ภาพรูป (หน้าตรง พื้นหลังสีพื้น ห้ามใส่ชุดครุย หรือชุดข้าราชการ)

มาที่ E-mail : pattaneew@g.swu.ac.th โดยระบุหัวข้อ : ส่งรูปประจำตัวนิสิต พร้อมชื่อและ รหัสประจำตัวนิสิต

ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562

Share this Post: