News

ประกาศรายชื่อโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และวิธีการดำเนินการชำระเงิน

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ลงทะเบียนเรียนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ

ตรวจสอบรายชื่อ วัน-เวลา และวิธีการดำเนินการชำระเงิน ตามโครงการที่ลงทะเบียน

 ชำระเงินวันที่ 7 - 8 มกราคม 2564 

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ แบบทดลองเรียน

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ แบบมีเงื่อนไข

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ Graduated ENG I

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ Graduated ENG II

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณนันทนา โทร 02-6495000 ต่อ 12438

E-mail : gradenglish12@gmail.com

Share this Post: